Follow us
Hjem > Produkter > uorganisk
Caustic soda (CS) CAS: 1310-73-2

Caustic soda (CS) CAS: 1310-73-2

Caustic soda er et fargeløst krystallinsk fast stoff som smelter ved 318 ° C uten dekomponering. Det er høyoppløselig i vann, med lavere oppløselighet i etanol og metanol, men er uoppløselig i eter og andre ikke-polare løsningsmidler. Det er en populær sterk base som brukes i industrien. Rundt 56% av produsert natriumhydroksyd brukes av industrien, hvorav 25% brukes i papirindustrien. Natriumhydroksid brukes også til fremstilling av natriumsalter og vaskemidler, pH-regulering og organisk syntese.