Follow us
Hjem > Produkter > Agro og Pharmaceuticals
Dimetylsulfoksid (DMSO) CAS-nr: 67-68-5

Dimetylsulfoksid (DMSO) CAS-nr: 67-68-5

Dimetylsulfoksid er en svovelholdig organisk forbindelse. Den utgjør som fargeløs, luktfri, hygroskopisk og brannfarlig gjennomsiktig væske ved romtemperatur. Det er et vanlig organisk løsningsmiddel som har den sterkeste oppløsningsevnen. Det er mye brukt i utvinning av aromatisk hydrokarbon, eksternt middel, ekstraksjonsløsningsmiddel, vannmaling antifreezer, parafinforbedring, motorkjøretøy mot frost i høyt og kaldt område og pesticidsynergist.