Follow us
Hjem > Produkter > Agro og Pharmaceuticals
Myresyre (FOA) 90% CAS-nr: 64-18-6

Myresyre (FOA) 90% CAS-nr: 64-18-6

Myresyre er en fargeløs væske som har en skarp, gjennomtrengende lukt ved romtemperatur. Det er blandbart med vann og de fleste polare organiske løsningsmidler, og er noe løselig i hydrokarboner. I hydrokarboner og i dampfasen består den av hydrogenbundne dimerer i stedet for individuelle molekyler.