Follow us
Hjem > Produkter > løse~~POS=TRUNC
Aceton CAS nr. 67-64-1

Aceton CAS nr. 67-64-1

Aceton, også noen ganger kjent som 2-propanon eller dimetylketon (DMK), er mye brukt som et kjemisk mellomprodukt i produksjon av andre kjemikalier. Det er også et verdifullt løsningsmiddel. Fysisk og kjemisk egenskap: en fargeløs gjennomsiktig væske, med spesiell krydret lukt. Løselig i vann og metanol, etanol, etyleter, kloroform, pyridin og andre organiske løsningsmidler. Brennbare, flyktige, kjemiske egenskaper mer livlige.