Follow us
Hjem > Produkter > løse~~POS=TRUNC
Sykloheksan (CHX) CAS-NR: 110-82-7

Sykloheksan (CHX) CAS-NR: 110-82-7

Sykloheksan er en fargeløs, irriterende luktvæske. Ca. 90% av den forbrukes i industriell produksjon av kaprolaktam og adipinsyre, som brukes til å generere nylon 6 og nylon 66. Den brukes også som løsemiddel i kjemiske og industrielle prosesser og har nylig blitt erstattet av benzen i mange anvendelser .