Follow us
Hjem > Produkter > løse~~POS=TRUNC
Sykloheksanol CAS-nr: 108-93-0

Sykloheksanol CAS-nr: 108-93-0

Fargeløs, gjennomsiktig og oljeaktig væske eller hvit acikulær krystall. Løselig i etylalkohol, etylacetat, karbondisulfid, terpentinolje, linolje etc. Løselighet i vann ved 20 ° C er 3,6 g / 100 g, oppløseligheten i cykloheksanol ved 20 ° C er 11 g / 100 g. Relativ tetthet er (d20) 0.9624. Smeltepunkt 25,93 ° C. Kokepunkt er 160,84 ° C. Brekningsindeks er (n22D) 1,4641. Flammepunktet er 68 ° C (tett kopp).