Follow us
Hjem > Produkter > løse~~POS=TRUNC
N-Heksan CAS NO: 110-54-3

N-Heksan CAS NO: 110-54-3

Heksan er en fargeløs væske med en lukt som bensin. Stabil. Ikke kompatibel med oksiderende agenter, klor, fluor, magnesium-perklorat. Meget brannfarlig. Lett danner eksplosive blandinger med luft. Merk lav flammepunkt.