Follow us
Hjem > Produkter > løse~~POS=TRUNC
Metylacetat (MTAC) CAS-NO: 79-20-9

Metylacetat (MTAC) CAS-NO: 79-20-9

Metylacetat er en klar, fargeløs væske som har en typisk ester lukt. Det brukes ofte i produkter med lavt giftige løsningsmidler som lim, maling og neglelakkfjerner. Det er svært blandbar med alle vanlige organiske løsemidler (alkoholer, ketoner, glykoler, estere), men har bare liten blandbarhet i vann. Det blir mer løselig i vann med høye temperaturer.