Follow us
Hjem > Produkter > Vannbehandling
Aminotrimetylenfosfor (ATMP) CAS-nr: 6419-19-8

Aminotrimetylenfosfor (ATMP) CAS-nr: 6419-19-8

Aminotrimetylenfosforsyre er en klar, fargeløs til blekgul væske med karakteristisk lukt. ATMP brukes vanligvis sammen med organofosforsyre, polykarboksylsyre og salt for å bygge alt organisk alkalisk vannbehandlingsmiddel. ATMP kan brukes i mange forskjellige sirkulerende kjølevannssystem.